Belajar Huruf Hijaiyah Jim Ha dan Kho

Dalam PELAJARAN KETIGA yang merupakan lanjutan dari PELAJARAN KEDUA , yaitu mengenal huruf hijaiyah Fathah, Kasroh serta Dhomah. Khususnya untuk huruf huruf hijaiyah Fathah, Kasroh dan Dhomah dari huruf hijaiyah ZAY, SIN, SYIN, SHOD dan DHOD

Jika, belum belajar pelajaran pertama yaitu mengenal huruf hijaiyah ALIf, BA, TA dan TSA silahkan berkunjung kembali ke pelajaran PERTAMA.

Jika belum belajar pelajaran Kedua yaitu mengenal huruf hijaiyah TSA, JIM, HA, KHO, DAL, DZAL dan Ro silahkan berkunjung kembali ke pelajaran KEDUA.

Jika Belum belajar tentang cara membaca huruf hijaiyah atau huruf asli silahkan berkunjung ke pelajaran Cara Membaca Huruf Hijaiyah.

Belajar huruf Hijaiyah Interaktif Online

Belajar huruf Hijaiyah Interaktif Online

Huruf Hijaiyah FATHAH

Mengingatkan kembali, kalau huruf hijaiyah diberi tanta FATHAH yaitu sebuah garis pendek di ATAS huruf hijaiyah ASLI maka akan ber fonem “A”.

Contoh Hijaiyah FATHAH dari huruf huruf ZAY, SIN, SYIN, SHOD dan DHOD

Huruh Hijaiyah Huruf Hijaiyah
Hijaiyah ZAY Fathah Huruf hijaiyah SA
Huruf hijaiyah SYA Huruf hijaiyah SA
hijaiyah fatha ra Hijaiyah Fathah DZAL

Latihan Membaca Huruf HIJAIYAH FATHAH

Huruf huruf hijaiyah JIM, HA, KHO, DAL, DZA dan RO.

hijaiyah fathah Dal Hijaiyah Fathah KHO Hijaiyah Fathah HA Huruh hijaiyah jim Fathah
Huruh hijaiyah jim Fathah Hijaiyah Fathah KHO hijaiyah fatha ra Hijaiyah Fathah DZAL
Hijaiyah Fathah HA Huruf Hijaiyah Alif fathah hijaiyah fathah Dal Belajar Huruf Hijaiyah Alif fathah
Huruf Hijaiyah BA Fathah hijaiyah fatha ra Belajar Huruf Hijaiyah Tsa fathah hijaiyah TA Fathah
Huruf Hijaiyah Alif fathah hijaiyah TA Fathah Huruf Hijaiyah BA Fathah hijaiyah TA Fathah
Huruf Hijaiyah BA Fathah hijaiyah fathah Dal Hijaiyah Fathah DZAL Huruf Hijaiyah BA Fathah
hijaiyah TA Fathah Huruf Hijaiyah BA Fathah Hijaiyah TSA Huruf Hijaiyah Alif fathah

Coba hafalkan semua huruf huruf nya, dan sampai sekarang ini sahabat sudah mengetahui huruf hijaiyah yang ALIF, BA, TA, TSA, JIM, HA, KHO, DAL, DZAL dan RO yang diberi tanda FATHAH.

Huruf Hijaiyah Kasroh

Bagaimana kalai huruf huruf ini diberi tanda KASROH ?

Huruh Hijaiyah Huruf Hijaiyah
huruf hijaiyah Ha kasroh huruf hijaiyah jim kasroh
huruf hijaiyah Ha kasroh huruh hijaiyah dal kasroh
huruf hijaiyah RO Kasroh huruf hijaiyah DZAL Kasroh

Latihan membaca Hijaiyah Kasroh

Huruf huruf hijaiyah JIM, HA, KHO, DAL, DZA dan RO

huruh hijaiyah dal kasroh huruf hijaiyah Ha kasroh huruf hijaiyah Ha kasroh huruf hijaiyah jim kasroh
huruf hijaiyah Ha kasroh huruf hijaiyah Ha kasroh huruf hijaiyah RO Kasroh huruf hijaiyah DZAL Kasroh
huruh hijaiyah dal kasroh huruf hijaiyah Ha kasroh hijaiyah fathah Dal huruf hijaiyah DZAL Kasroh
web hi res 512 12 huruf hijaiyah Ha kasroh Belajar huruf hijaiyah Tsi web hi res 512 12
web hi res 512 11 hijaiyah TA Fathah web hi res 512 13 huruf hijaiyah DZAL Kasroh
Huruf Hijaiyah BA Fathah hijaiyah fathah Dal Hijaiyah Fathah DZAL Huruf Hijaiyah BA Fathah
huruf hijaiyah Ha kasroh Huruf Hijaiyah BA Fathah Belajar huruf hijaiyah Tsi web hi res 512 11

Huruf Hijaiyah Dhomah

Huruf huruf hijaiyah JIM, HA, KHO, DAL, DZA dan RO

Huruh Hijaiyah Huruf Hijaiyah
hijaiyah ha dhomah huruf hijaiyah jim dhommah
hijaiyah dal dhommah hijaiyah kho dhomah
huruf Ro Dhomah huruf DZAL Dhomah

Latihan membaca Hijaiyah Dhomah

Huruf Huruf Hijaiyah JIM, HA, KHO, DAL, DZA dan RO

hijaiyah dal dhommah hijaiyah kho dhomah hijaiyah ha dhomah huruf hijaiyah jim dhommah
huruf hijaiyah jim dhommah hijaiyah ha dhomah huruf Ro Dhomah huruf DZAL Dhomah
hijaiyah dal dhommah hijaiyah ha dhomah huruf DZAL Dhomah huruf Ro Dhomah
huruf hijaiyah jim dhommah hijaiyah ha dhomah huruf hijaiyah thu huruf hijaiyah tsu - belajaralquran
huruf hijaiyah alif dhomah huruf hijaiyah thu huruf hijaiyah Bu huruf DZAL Dhomah
huruf hijaiyah Bu hijaiyah kho dhomah huruf hijaiyah thu huruf hijaiyah Bu
huruf hijaiyah alif dhomah hijaiyah ha dhomah huruf DZAL Dhomah huruf hijaiyah tsu - belajaralquran

Coba hafalkan semua huruf huruf nya.

Dengan demikian pelajaran huruf hijaiyah sudah pada huruf huruf ALIF, BA, TA, TSA, JIM, HA, KHO, DAL, DZAL dan RO baik itu saat diberikan tanda FATHAH, KASROH dan DHOMAH.

Ingat ya …..

Saat diberikan tanda FATHAH ( garis di atas ) maka huruf hijaiyah dibaca dengan fonem “A”, kalau diberikan tanda KASROH ( garis di bawah ) maka huruf hijaiyah berfonem “I” dan jika diberikan tanda DHOMAH (melengkung di atas) maka dibaca dengan fonem “U”

Hafalkan semua huruf – huruf nya, kemudian pelajari pola baca nya saat diberi tanda baca alquran nya.

Selanjutnya kita akan belajar huruf hijaiyah secara lengkap dimulai dari ALIF hingga YA. Sekali lagi pahami pola baca nya.

Misal :

Huruf MIM yang diberi tanda :

  • FATHAH dibaca MA
  • KASROH dibaca MI
  • DHOMAH dibaca MU

Untuk Melanjutkan ke Pelajaran huruf hijaiyah fathah kasroh dan dhommah selanjutnya klik di sini

untuk kembali kepelajaran sebelumnya klik di sini

Baca juga artikel lainya berkenaan huruf hijaiyah yaitu :

Apakah Artikel ini brmanfaat?

Berikan Penilaian

Rate Rata-rata 5 / 5. Dari 2

Kamu Belum berikan Rating ya